Kalkulator zivotnog osiguranja

Na ovoj stranici možete proveriti vrednost Vaše polise popunjavanjem formulara.

Trajanje osiguranja može biti od 5 do 30 godina, a maksimalna pristupna starost je 65 godina.

 

 

Pol:

Pristupna starost:

Potrebno je da podnosilac ima između 30 i 65 godina.


Rata premije:
Trajanje osiguranja:

Trajanje osiguranja može biti između 5 i 30 godina.


Dinamika plaćanja