Osiguranje useva i plodova

Predmet ove vrste osiguranja su sve poljoprivredne kulture – jednogodišnje, dvogodišnje ili višegodišnje koje se gaje kao osnovni usev, podusev ili postrni usev, zatim šumske kulture, topola i vrba za pletarstvo i trska koja nije predmet gajenja, ali je  čovek koristi kao sirovinu.

Kod svih biljaka (jednogodišnjih i višegodišnjih) osigurava se njihov jednogodišnji rod, koji je najčešće plod, cvet, stablo, list, koren, podloge, kalemovi, reznice, sadnice ili pruće. Sve biljke koje se osiguravaju su grupisane prema načinu gajenja i biološkoj pripadnosti u:

 • žitarice
 • industrijsko bilje
 • povrće
 • voće i vinogradi
 • mladi voćnjaci-vinogradi do stupanja u rod
 • usevi i plodovi u staklenicima i plastenicima
 • voćno-lozni i šumski sadni material
 • mlade šumske kulture do navršenih 6 godina
 • lekovito i ukrasno bilje
 • krmno bilje
 • vrbe za pletarstvo, trska i dr.

Gubitak prinosa u proizvodnji useva i plodova osigurava se od:

 • grâda, požara i udara groma (osnovni rizici)
 • oluje (dopunski rizik)
 • poplave (dopunski rizik)
 • prolećnog mraza (dopunski rizik)
 • jesenjeg mraza gubitak semenskog kvaliteta kod semenskog kukuruza (dopunski rizik)
 • posle izvršene žetve – berbe (dopunski rizik)
 • gubitak semenskog kvaliteta (doplatak)
 • posebno se može osigurati gubitak kvaliteta kod voća i stonog grožđa.

 

 

Zašto ugovoriti osiguranje useva?

 • Država subvencioniše 40% premije bez poreza. Maksimalna subvencija države za ratarske kulture je 100.000 dinara, za povrtarske kulture 500.000 dinara, za voćarske kulture vinove loze i hmelja 1.000.000 dinara, a za osiguranje rasadnika i/ili mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod 500.000 dinara. Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik može da ostvari maksimalno 2.500.000 RSD na nivou godine za jedno gazdinstvo ili firmu.
 • Premija osiguranja na žitaricama i industrijskim biljem se kreće na nivou 5% od ukupnog uloga.
 • U Srbiji svake godine padne grad, samo je pitanje na kojoj lokaciji.

Popunite online upitnik

Ugovarač

Osiguranik

Spisak parcela koje želite da osigurate

1