Produžena garancija

Za Dr Techno produženu garanciju  unesite vaš kod ispod.

 

 

Osiguranje produžene garancije pruža kupcu veću sigurnost prilikom kupovine aparata i tehnike. Neke robne marke automatski nude garanciju na kvalitet proizvoda duže od zakonski propisanog roka i na taj način stavraju razliku u kvalitetu i bolju prodajnu poziciju.
Ako kupac želi da sam produži garanciju ima mogućnost kupovine polise produžene garancije, koja pruža pokriće prema osnovama garancije samo proizvoda.

Takodje, i prodavci aparata i tehnike mogu ugovoriti produženu garanciju za svoje proizvode da bi bili konkurentniji na tržištu i da kupcu ponude bolju uslugu uz svoj proizvod.

Odgovornosti za saobraznost i saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

  • – Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja
  • – Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe
  • – Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda
  • – Korišćenja Software-a drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača
  • – Preteranim radnim opterećenjem
  • – Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično
  • – Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se uoptrebom troše

Ova isključenja razlikuju se od osiguravača do osiguravača.

 

Popunite online upitnik

Podaci o uređaju

Lični podaci