Bitne stavke na koje bi trebalo obratiti pažnju pre zaključenja ugovora o životnom osiguranju

Životno osiguranje nije luksuz, nego potreba. Bez obzira na kojoj se životnoj stepenici nalazite i kakvi su vam planovi za budućnost, polisa životnog osiguranja znači da ne želite dodatne rizike, ali da ste uvek spremni na izazove. Bilo da na polisu gledate kao na lično ulaganje u bezbrižne “zlatne godine”, način štednje ili način da minimalizujete preuzete rizike, vaša investicija je sigurna, jer investirate u sebe i svoje najbliže.

 

Odluka da li da osigurate svoj život nije tema za duboka preispitivanja. Jednačina je vrlo jasna: s jedne strane su sigurnost, bezbrižnost i ulaganje na koje možete da računate, a sa druge je rizik i upuštanje u uzburkane životne tokove bez “sigurnosnog pojasa”. Mada se o odluci o uplati polise životnog osiguranja ne bi trebalo dvoumiti, savesnost i odgovornost prema sebi i svojim najbližima, nalažu nam da svaku investiciju pažljivo prostudiramo i postavimo prava pitanja.

 

Kada zakažete termin sa posrednikom u osiguranju, najbolje je da se na sastanak zaputite sa osobom od poverenja. Bračni partner je osoba koja je najviše uključena u vaš život i pripada najužem krugu ljudi na koji bi potencijalna isplata imala veliki efekat. Potpuno poverenje koje delite sa bračnim partnerom, utemeljeno je na svim prilikama i neprilikama koje ste do sada zajedno proživeli i onim koje vas tek čekaju. Sasvim je jasno da bi u situaciji u kojoj donosite odluku o načinu osiguranja svog života, u priču trebalo uključiti i supruga ili suprugu. Na ovaj način ćete oboje biti upućeni u detalje ugovora, dopunjavaćete jedno drugo bitnim pitanjima u vezi osiguranja i moći ćete da se dogovarate na licu mesta. Ukoliko su korisnici polise životnog osiguranja vaša maloletna deca, vrlo je važno da njihov drugi roditelj bude upućen u uslove korišćenja.

 

Vrlo je bitno da proverite da li osoba koja vam savetuje izbor životnog osiguranja, poseduje licencu Narodne Banke Srbije za obavljanje tog posla. Posedovanje licence je dokaz da je osoba sa kojom sklapate ugovor stručna i da je ovlašćena od strane države za obavljanje određenog posla. Finansijske malverzacije koje izvode osobe bez ovlašćenja, upravo su razlog što pojedinci životno osiguranje ponekad posmatraju kao prevaru. Prevara nastaje kao rezultat neutemeljenog poverenja i deljenja ličnih informacija sa osobama koje to poverenje ne zaslužuju i koje nemaju autoritet za izdavanje i vođenje polisa osiguranja. Ukoliko vaš posrednik u osiguranju poseduje licencu NBS-a, sa sigurnošću možete nastaviti dalju saradnju.

 

Pre nego što se odlučite za mešovito, isključivo štedno ili riziko osiguranje, proverite kakvi su uslovi polise, odnosno koje su promene moguće na polisi i kada ih je moguće izvršiti. Polisa osiguranja je oblik ugovora koji sklapate sa osiguravajućom kućom. Poznata je izreka da je pre potpisivanja ugovora uvek potrebno pročitati i sitna slova. Iako je prilikom sklapanja polise životnog osiguranja sve transparentno, postarajte se da vam bude potpuno jasno koje promene su moguće na polisi i kada ih je moguće izvršiti. Ovi uslovi mogu uveliko uticati na vaš izbor vrste životnog osiguranja.

 

Vodite računa i o vrednostima u tabeli redukovanih i tabeli otkupnih vrednosti polise osiguranja. Iako ovi pojmovi mogu zvučati vrlo stručno, vama je dovoljno bazično znanje da biste uslove razumeli u potpunosti. Kapitalizacija, odnosno redukcija osiguranja, nastaje kada se status aktivnog osiguranja menja u redukovano, usled prestanka plaćanja premija osiguranja. Tada se osigurana suma redukuje prema utvrđenoj tabeli. Otkupna vrednost polise je iznos za koji se može otkupiti polisa osiguranja, a nakon ispunjenja minimalnog broja uplaćenih premija. Ovaj iznos se takođe može pronaći u posebnoj tabeli, koja se dobija uz polisu osiguranja. Vodite računa o ove dve stavke, kako biste znali šta vas očekuje u slučaju da niste više u mogućnosti da uplaćujete polisu životnog osiguranja ili želite da otkupite polisu.

 

Period na koji se ugovara osiguranje je takođe veoma važan. Budući da je reč o ugovoru koji podrazumeva određene obaveze, na vama je da tačno utvrdite period na koji ugovarate osiguranje, u skladu sa svojim mogućnostima. Mešovito životno osiguranje se, primera radi, često zaključuje na period od 20-30 godina. Prilikom sklapanja ugovora, određuju se osigurane sume koje će dobiti korisnici polise, ali i suma u slučaju doživljenja (kada nosilac polise doživi kraj ugovora o životnom osiguranju). 

 

Onoliko koliko je važno da znate šta vaša polisa životnog osiguranja pokriva, toliko je važno i da budete svesni svih situacija koje ne pokriva. Tako izbegavate neprijatna iznenađenja i olakšavate poslovanje. U slučaju da vaša polisa životnog osiguranja ne pokriva određene situacije koje su vam od presudne važnosti i koje vas posebno brinu, posrednik će sigurno moći da vam ponudi dodatna osiguranja, dizajnirana baš za vanredne situacije.

 

Zaključenje ugovora o životnom osiguranju nije složen, niti iscrpljujući proces. U većini slučajeva je sve od početka vrlo jasno i nema začkoljica. Međutim, ne libite se da pitate sve što vas zanima. Važno je da sa sastanka sa posrednikom u osiguranju odete svesni svojih obaveza, ali i obaveza osiguravajuće kuće. Važno je da razumete svaku stavku ugovora, pa ne žurite sa odlukom i pre potpisa se raspitajte o ključnim premisama.