Da li je moguće uložiti u više polisa životnog osiguranja?

U razgovoru o životnom osiguranju, većina će čitav proces neopravdano opisati kao monoton i univerzalan svuda i za svakoga. Pod uticajem ove predrasude, mnogi odlažu investiranje u osiguranje života i čekaju “bolje dane”, kada će moći da ostvare bolje uslove prilikom sklapanja ugovora. Međutim, istina je zaista drugačija – polisa životnog osiguranja se kroji prema merama i potrebama svakog osiguranika, a uslovi su prilagodljivi okolnostima i promenama.

 

Već smo govorili o osnovna tri oblika životnog osiguranja: štednja, riziko i mešovito osiguranje. Budući klijent, prema svojim željama i potrebama, sam može da izabere kakvo mu osiguranje trenutno najviše odgovara, a uvek se može dodatno posavetovati sa agentom osiguranja. Međutim, upravo to “trenutno” kod osobe može da probudi strepnju i strah. Menjaju se okolnosti, a sa njima i potrebe i mogućnosti. Životna priča svakog pojedinca je unikatna i posebna, pa je nemoguće uslove i ponudu jedne te iste polise prilagoditi osobenostima koje svako od nas nosi. Postaje nam jasno da uslovi polise osiguranja nikako ne mogu biti univerzalni i monotoni, nego naprotiv – moraju biti prilagodljivi!

 

Osim uslova polise životnog osiguranja koji se mogu prilagoditi prema potrebama i mogućnostima svake osobe, broj polisa životnog osiguranja takođe nije fiksan. Naime, ne postoji zakonski propis koji ograničava investiranje u samo jednu polisu životnog osiguranja, već osiguranici mogu izabrati različite kombinacije

 

Uz osnovna tri oblika životnog osiguranja, moguće je ugovoriti i dodatne vrste osiguranja, koje mogu pokrivati slučaj preloma kostiju, hirurške intervencije, bolničke naknade, invaliditeta kao posledice nesrećnog slučaja… Primera radi, ukoliko uz osnovnu polisu ugovorite i bolničku naknadu, zagarantovana vam je naknada u slučaju hospitalizacije usled bolesti ili nesrećnog slučaja. Ako ugovorite i pokriće za invaliditet kao posledicu nezgode, biće vam isplaćen unapred dogovoren iznos, koji će vam sigurno značiti mnogo u takvim trenucima. Ova vrsta dodatnog osiguranja je posebno popularna i korisna, budući da trajni invaliditet, osim što dovodi do dugotrajnog bolovanja, može dovesti i do povećanog rizika od trajnog smanjenja radne sposobnosti. U situacijama kada nismo u mogućnosti da zaradimo, suma koju će nam isplatiti osiguravajuća kuća može biti spasonosna. S obzirom na činjenicu da je polisa životnog osiguranja osmišljena upravo sa nepredvidivim životnim situacijama na umu, moguće je uložiti u specijalno kreirane programe, koji nude više pogodnosti u jednoj polisi

 

Prema zakonu naše zemlje, jedna osoba može posedovati više polisa životnog osiguranja. Dakle, ne postoji zakon koji vas može naterati da birate između dobitka i sigurnosti. U razvijenijim evropskim zemljama, ulaganje u više polisa životnog osiguranja postalo je popularna praksa. Samim tim što ulažate u više polisa životnog osiguranja, istovremeno višestruko više investirate i u sopstvenu budućnost, ali i sigurnost. 

 

Budući da se životne okolnosti menjaju, polisa životnog osiguranja bi trebalo da se prilagođava svim životnim promenama: brak, razvod, hipoteka, promena zanimanja, povećanje broja dece ili unučića, poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja… Sve životne promene bi trebalo prijaviti agentu osiguranja, kako bi uslovi polise pratili promenjene okolnosti, mogućnosti i potrebe. Agent će vas dalje posavetovati da li je najbolje rešenje da prilagodite postojeću polisu životnog osiguranja, ili da investirate u još jednu polisu

 

Primera radi, ako ste upravo podigli dugoročni kredit za kuću i dobili bebu, savet je da investirate u polisu životnog osiguranja (riziko), gde osiguravajuća kuća, u slučaju gubitka života, može preuzeti otplatu ostatka duga banci. Zatim, možete uložiti i u polisu životnog osiguranja čiji će korisnik biti vaš partner, a koja će pokriti troškove školovanja i odgajanja dece, u slučaju da vi niste tu da finansijski učestvujete. Na ovaj način ste polisama pokrili većinu nepredvidivih okolnosti, bar kada je reč o finansijskim problemima.

 

Ulaganje u više polisa životnog osiguranja može biti dugoročno finansijski isplativije od ulaganja u jednu veću polisu životnog osiguranja. Takođe, moguće je razdvojiti personalni od poslovnog života kroz polisu životnog osiguranja, pri čemu su u jednu polisu uključeni članovi porodice, a u drugu zaposlenici vaše kompanije. Ako vremenom shvatite da želite da osigurate životni segment koji nije pokriven polisom osiguranja kojom trenutno raspolažete (osiguranje u slučaju terminalne bolesti, osiguranje u slučaju invaliditeta…), možete investirati u novu polisu. Više polisa životnog osiguranja može biti ugovoreno na različite vremenske periode i glasiti na drugačije osigurane sume. Na ovaj način takođe možete dizajnirati uslove polise i premije prema vlastitim potrebama. Ono o čemu bi trebalo povesti računa, jeste da ispratite sve zakonske obaveze koje slede iz svake polise životnog osiguranja, te da izmirite sve te obaveze u naznačenim rokovima

 

Poznata je izreka: “Životno osiguranje je kao padobran. Možda vam i neće zatrebati, ali ako ga nemate kada vam je potreban, nećete dobiti drugu šansu”. Dodatna polisa životnog osiguranja u ovom slučaju bi bila rezervni padobran. Ako imate rezervni padobran, definitivno ćete se i osećati sigurnije.