Da li svačiji život ima cenu?

Kada ulažemo u imovinu, bilo da je reč o pokretnoj imovini ili nekretninama, logično je da svoju investiciju i zaštitimo. Što je više našeg truda, rada i kapitala ugrađeno u posedstvo – veći je i strah od gubitka ili oštećenja. Ipak, sve materijalno što posedujemo, vredno je isključivo zbog svoje upotrebne vrednosti, za nas i naše bližnje.

 

Vrednost materijalne imovine lako možemo i sami da definišemo. S druge strane, naš život i život naših bližnjih, uspomene i zajednički planovi – nemaju cenu. Da li život ima cenu? Kako da zaštitimo ono što je neprocenjivo?

 

Osiguranje kuće je osiguranje prostora za život. Osiguranje automobila je osiguranje transportnog sredstva. Osiguranje uređaja je osiguranje ulaganja ili svoje intelektualne imovine. Bez naših želja, potreba i interesa, materijalna imovina ne bi imala vrednost. Materijalno za pojedinca vredi onoliko, koliko mu može olakšati i ulepšati svakodnevicu, ili planove za budućnosti.

 

Ipak, zaštitu i osiguranje imovine, često postavljamo kao prioritet – ispred osiguranja života. Objašnjenje se da potražiti u činjenici da jednostavno možemo podvući crtu ispod bilansa i u paru odrediti visinu svog ulaganja. Imamo račune, znamo koliko smo novca investirali, i koliko smo, u skladu s tim, radnih sati utrošili kako bi investicija bila moguća. Život smo dobili na poklon, bez računa, obaveza, ali i bez garancija. Sva ostala ulaganja nastaju kao rezultat najdragocenijeg poklona – života.

 

Sva ulaganja krojimo prema individualnim potrebama, mogućnostima i okolnostima. Upravo zato, osiguranje života mora ispratiti karakteristike pojedinca. Krupne životne odluke ne utiču samo na mogućnost ulaganja u imovinu. Utiču na nešto mnogo važnije – na našu fizičku i psihičku dobrobit.

 

Ponekad je teško vizualizovati ulaganje u životno osiguranje. Kada osiguravamo materijalno, jasno nam je šta osiguravamo – štitimo imovinu od koje imamo koristi. Osiguranje života možemo zamisliti kao balon koji nas štiti i ublažava jake udarce. Ne možemo uvek sasvim kontrolisati okolnosti, ali možemo kontrolisati našu spremnost da se sa nedaćama uhvatimo u koštac.

 

Osiguranje života je elementarna investicija, ulaganje u budućnost. Pruža nam ono za čim uvek tragamo – sigurnost. Iako životno osiguranje često povezujemo sa nesrećnim okolnostima, ova investicija je nešto potpuno suprotno – sigurnost da nas neizvesna budućnost ne može poljuljati.

 

Najbolja saradnja postiže se sa partnerom u kog imamo poverenja. Sa partnerom koji se potrudi da nas upozna pre nego što nam ponudi prililku za investiciju. Sa partnerom koji zna da život i sigurnost nemaju cenu. Sa partnerom koji nas vidi kao pojedinca, a ne samo kao deo grupe.

 

Naša želja je da vam pomognemo da pronađete najbolje pogodnosti, prema svojim individualnim potrebama. Ideja je da vam obezbedimo da još dugo i bezbrižno uživate u imovini koju ste stekli vrednim radom i pravim potezima. Neka polisa životnog osiguranja bude još jedan vaš pravi potez i sigurna investicija!

 

Za više informacija kontaktirajte nas.

Možete nam poslati upit u elektronskoj formi klikom na dugme ispod.