Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Da li i Vi plaćate privatne lekarske preglede i laboratorijske analize, jer Vam je brže i jednostavnije?

Da li ste znali da može i jeftinije? Za iznos od 15 EUR mesečno sebi možete obezbediti preglede i analize u vrednosti od 1000 EUR godišnje.

Briga o zdravlju je čovekov najveći izazov današnjice, jer iako imamo sve više mogućnosti, ubrzan način života nam ne dozvoljava da u državnim ustanovama čekamo duge redove. Dobrovoljno zdravstveno osiguranje nam omogućava u svakom trenutku pokriće troškova lečenja u privatnim zdravstvenim ustanovama kod izabranih lekara i specijalista.

Da li želite kvalitetnu uslugu u zdravstvenim ustanovama po Vašem izboru?

Da li želite da Vam je usluga na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji?

Da li Vam nekada treba samo savet ili konsultacija ?

 

Ukoliko želite sve od navedenog dobrovoljno zdravstveno osiguranje je pravi izbor za Vas. Osiguravajuće kuće su prepoznale potrebu tržišta za ovakvom vrstom proizvoda i potrudile se da naprave različite pakete: od onih koji su pristupačni velikom broju ljudi i pokrivaju osnovne medicinske potrebe, do paketa koji omogućavaju najkomplikovanije medicinske procedure u privatnim bolnicama širom zemlje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje podrazumeva pokriće iznenadnih medicinskih troškova, odnosno troškova lečenja koje je osigurano lice primilo u nekoj od zdravstvenih ustanova. Usluge lečenja mogu biti vanbolničke ili bolničke, a načini na koje se zaključuje zdravstveno osiguranje su individualno, porodično ili kolektivno. Bez obzira na starost, pol ili zdravstveno stanje, sva lica mogu da budu subjekti zdravstvenog osiguranja, a deca do 18 godina mogu biti osigurana samo ako je osiguran jedan od roditelja.

Usluge vanbolničkog lečenja obuhvataju preglede lekara opšte prakse ili lekara specijaliste, ambulantne hirurške intervencije do određenog novčanog iznosa, naknade za dijagnostičke metode, koje zahteva ovlašćeni lekar, troškove sanitetskog prevoza, naknadu za davanje terapije, medicinsko-tehnička pomagala, homeopatiju, akupunkturu i psihijatrijske usluge u određenim situacijama. 

Usluge bolničkog lečenja obuhvataju troškove smeštaja i ishrane u bolnici, dijagnostičke metode, troškove terapije, medicinskih intervencija, troškove lekova sanitetskog materijala, medicinsko-tehničkih pomagala, operativnih zahvata.

Dodatno se mogu ugovoriti sistematski pregledi, oftamološke, stomatološke usluge, fizikalna terapija i lekovi na recept.

Individualno osiguranje se ugovara za pojedinca, dok polisom porodičnog osiguranja mogu biti pokriveni svi članovi jedne porodice. Kolektivno osiguranje mogu zaključiti zaposleni kod jednog poslodavca i mora ih biti najmanje 20. Ukoliko zaposleni imaju kolektivnu polisu članovi njihovih porodica se takođe mogu uključiti u dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem nisu pokrivene bolesti koje je osiguranik imao pre zaključenja osiguranja, hirurške intervencije i operacije koje su izvršene pre zaključenja osiguranja. Usled toga, potrebno je popuniti upitnik o zdravstvenom stanju, a za osiguranike preko 50 godina potreban je lekarski pregled. Takođe, ugovori o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju se zaključuju na period od najmanje jedne godine, uz mogućnost produženja. U slučaju da se osiguranje zaključuje prvi put, kod većine osiguravajućih kuća postoji period čekanja (karenca) od 2 meseca.

Za dodatne informacije o dobrovoljno zdravstvenom osiguranju nas kontaktirajte putem email-a info@najosiguranje.rs ili na telefon 063/1998616