Dodatne vrste osiguranja – skrojite životno osiguranje po svojoj meri

Kada se pokrene tema životnog osiguranja, većina direktno pomisli na riziko osiguranje – osiguranje života bez štednje. Tek daljim interesovanjem, otkrivamo i druge opcije – štednju i mešovito osiguranje koje, kao što im i samo ime kaže, omogućavaju sigurnu uštedu novca i štednju uz osiguranje života. Iako i postojanje tri različita oblika životnog osiguranja mogu biti iznenađenje za pojedinca koji je polisu životnog osiguranja posmatrao kao nefleksiblini ugovor, moramo istaći da pored tri osnovna oblika, postoje i dodatne vrste osiguranja. Zaista je moguće skrojiti ponudu baš po svojoj meri, posebno u situacijama kada se nudi ugovaranje dodatnih vrsta osiguranja.

 

Dodatne vrste osiguranja tiču se posebnih situacija sa kojima se možemo susresti, a koje nam mogu otežati svakodnevni život. Nemile situacije nikada ne planiramo, ali uvek moramo biti spremni na sve ishode, čak i kada oni deluju gotovo nerealno. Kada nas služi zdravlje, imamo dobar posao i nismo proveli ni dana u bolnici, lako nam je da jednostavno zanemarimo nagle i neočekivane životne promene, na koje niko nije imun. Dodatna osiguranja su upravo osmišljena za situacije kada nas nesrećan i neočekivan događaj iznenadi, pa nam je potrebna podrška iz svih dostupnih izvora.

 

Zdravlje bi se uvek trebalo naći na vrhu liste prioriteta. Opšte je poznato da dijagnoza može da promeni planove u trenutku i da momentalno izaziva kompletno preispitivanje – od dostupne mentalne snage za borbu, do troškova koji su neminovni tokom lečenja. Iako zdravlje ostaje prioritet, kada je ono ugroženo, pojavljuju se i dodatne brige: trebalo bi obezbediti porodicu i održati finansijsku stabilnost. Stres oko mogućeg finansijskog kraha može dovesti čak i do pogoršanja stanja i progresije bolesti. Zbog toga je veoma važno na vreme naći siguran oslonac, koji će nas podržati kada su u pitanju troškovi lečenja ili dugoročnog bolovanja. U ovakvim slučajevima, polisa životnog osiguranja sa pokrićem težih bolesti i hirurških intervencija je prvi, preventivni i siguran korak ka ozdravljenju. Reč je o dodatnom osiguranju koje se može priključiti ali i, po želji, isključiti sa postojeće polise životnog osiguranja. Bitno je napomenuti i da osigurana suma u slučaju ovog dopunskog osiguranja ne može premašiti osiguranu sumu na štednji. Postoji i mogućnost ugovaranja osiguranja sa lečenjem u inostranstvu i sa pokrićem od 2 miliona evra ukupno (milion evra u toku jedne godine).

 

U slučaju da obolite od neke teže bolesti (malignitet, infarkt, otkazivanje rada bubrega, potreba za transplatacijom organa, šlog…), osiguravajuća kuća sa kojom ste potpisali ugovor dužna je da vam isplati osiguranu sumu po ovom osnovu. Ukoliko ste dobili težu dijagnozu, i dalje ste osigurani za slučaj nastanka težih bolesti koje spadaju u drugu klasifikaciju. Uvek se prethodno dobro informišite o listi težih bolesti koje pokriva ovaj oblik osiguranja, kao i o uslovima koji moraju biti ispunjeni da bi polisa bila valjana.

 

Većina težih bolesti povlači sa sobom i spasonosne hirurške procedure. Iz tog razloga će vam agenti predložiti da svojoj polisi priključite i dodatno osiguranje za hirurške intervencije. Ako se odlučite za oba navedena oblika dodatnog osiguranja, dobijate novčanu naknadu po oba osnova. Dodatno osiguranje može da pokriva i bolničko lečenje, odnosno nudi opciju bolničke naknade. U slučaju da je obolelom neophodna dodatna nega u toku dužeg vremenskog perioda, jer nije sposoban da samostalno obavlja osnovne aktivnosti, pomoć stručnog medicinskog osoblja i potrebnu negu pokriva dopunsko osiguranje. Isplaćenu sumu možete koristiti i za dodatne rehabilitacije, kao i za nabavku preparata koji jačaju organizam nakon lečenja, a koji se ne nalaze na listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

 

Mada prelom kosti uglavnom ne doživljavamo toliko stresno koliko dijagnozu koja bi nam mogla ugroziti život, jasno je da prelom kostiju može dovesti do imobilnosti, otežavajućih okolnosti, pa čak i do trajnog invaliditeta. Postoji i dodatno osiguranje za slučaj preloma kostiju, a suma se isplaćuje u slučaju potpunog ili delimičnog preloma kosti, koji nastaje kao rezultat delovanja mehaničke sile. Osigurana jednokratna suma se isplaćuje i u slučajevima preloma kostiju koji neće dovesti do trajnog invaliditeta osiguranika

 

U slučaju nastanka invaliditeta kao posledice nesrećnog slučaja, postoji dodatno osiguranje koje pokriva upravo takve situacije. Pod nezgodom se podrazumevaju svi iznenadni događaji koji naglo ostavljaju teške i trajne posledice, ili izazivaju prolaznu nesposobnost i narušavaju zdravlje, a na koje osiguranik nema uticaja. Trajni invaliditet i gubitak života usled nezgode su osnovni rizici. Ukoliko ugovorite individualno osiguranje za slučaj nezgode, osiguravate sigurnu isplatu i u situacijama koje su toliko teške da dovode do trajne radne nesposobnosti ili čak gubitka života, usled nesrećnog slučaja.

 

Poznata je izreka da zdrav čovek ima milion želja, a bolestan samo jednu – da ozdravi. Ipak, među najveće životne stresore se, pored narušenog zdravlja, ubraja i gubitak posla. Gubitak zaposlenja će ugroziti finansijsku stabilnost i dovesti do brojnih problema, ne samo za pojedinca, nego i za celu porodicu. U situacijama nestabilne privrede, pitanje nezaposlenosti i niskih primanja se često poteže, pa se danas retko ko oseća sasvim sigurno na svom radnom mestu. Svesni smo da su tržište i privreda prevrtljive varijable, koje neminovno utiču na naše finansijsko stanje. Podizanje kredita kod banaka je takođe realnost, pa je kreditno zaduživanje često jedina opcija prilikom kupovine nekretnine. Osiguranje za slučaj gubitka posla od velike je pomoći ako trenutno niste u mogućnosti da izmirite dospele obaveze banci, po ugovoru o kreditu. Osiguranje za slučaj nezaposlenosti pruža razne pogodnosti, predstavlja oslonac i pruža finansijsku sigurnost onda kada nam je ona najpotrebnija. Za sve detalje vezane za ovaj oblik dodatnog osiguranja, svakako se konsultujte sa agentom osiguranja, kako biste zajedno osmislili idealnu ponudu, baš po vašoj meri.

 

Dodatne vrste osiguranja su osmišljene sa težnjom da se svaka ponuda životnog osiguranja kroji individualno, po merama svakog osiguranika posebno. Životni planovi, želje i ciljevi nisu isti za svakoga, pa, shodno tome, i nemili događaji koje doživljavamo kao najveće strahove, variraju od slučaja do slučaja. Predlažemo da uvek razgovarate otvoreno i iskreno sa agentom sa kojim sarađujete – i kada su u pitanju finansije i vaše zdravstveno stanje, kako biste zajedno osmislili idealnu ponudu, koja će vam skloniti ogroman teret s grudi. Vodite se idejom da je svako postavljeno pitanje korak bliže do ostvarenja sna kojem svi težimo – bezbrižan život, uz minimalni stres.