Idealna polisa životnog osiguranja – izbor bez greške

Bilo da životno osiguranje posmatrate kao dugoročnu štednju ili oslonac za crne dane, možete ga zamisliti kao bezbednosnu mrežu na koju uvek možete da računate. Poznata je izreka: samo čoveku koji je otkrio tajnu besmrtnosti nije potrebna polisa životnog osiguranja. Dakle, kratko i jasno – polisa životnog osiguranja je namenjena svima. Ipak, polisa nije “univerzalnog kroja”, odnosno isti uslovi osiguranja neće optimalno odgovarati svakoj osobi. Zato je personalizacija polise životnog osiguranja posebno važna. Tek kada je polisa savršeno usklađena sa našim željama, potrebama i mogućnostima, možemo bezbrižno uživati u svakom novom danu. 

 

Kako da uložimo u idealnu polisu životnog osiguranja? Tako što ćemo se truditi da tokom procesa izbegnemo sve moguće greške:

 

  • Ignorisanje važnosti ulaganja u polisu i odlaganje investicije

 

Ulaganje u polisu životnog osiguranja je zapravo ulaganje u budućnost. Niko nema čarobnu kuglu i ne može da otkrije šta nas čeka. Ipak, na osnovu naših želja, potreba i stila života, možemo proceniti na šta bi trebalo da se fokusiramo kada je reč o polisi životnog osiguranja.

 

Lista prioriteta nam je ponekad okrenuta naopačke. Naime, pre se odlučujemo da investiramo u osiguranje vozila ili doma nego u osiguranje života. Ne smemo umanjiti značaj osiguranja vredne imovine, ali je život najvredniji resurs kojim raspolažemo. Dok smo mladi i neiskusni, deluje nam da smo nedodirljivi i nepobedivi. S godinama i iskustvom, ipak postajemo svesni da niko nije imun na promenu, tragediju ili neočekivani rizik. Polisu životnog osiguranja vidimo kao vrednu investiciju čim počnemo da brinemo i o budućem sebi.

 

Ne bi trebalo čekati neki poseban trenutak da počnete da ulažete u polisu životnog osiguranja. Polisa životnog osiguranja je tu da sve životne trenutke učini bezbrižnijim, bez obzira u kojoj fazi života se trenutno nalazite. Dakle, ne morate čekati da se venčate, dobijete unapređenje, zasnujete porodicu… Uslovi polise životnog osiguranja nisu fiksni, a polisa je sama po sebi prilično fleksibilna i zajedno s vama raste i razvija se. To bi značilo da je pravi trenutak za polisu životnog osiguranja upravo sada!

 

  • Izbor previše skupog plana osiguranja

 

Kao kod bilo koje druge investicije, i u polisu životnog osiguranja ulažemo u skladu sa svojim potrebama, ali i mogućnostima. Ako premija nadmašuje iznos koji mesečno možete izdvojiti na ime životnog osiguranja, polisa verovatno nije krojena po vašoj meri. Savetnik u osiguranju vam može pomoći u kreiranju uslova polise koji će odgovarati baš vama u baš ovom trenutku. U praksi se visina premije određuje prema prosečnoj veličini rizika, te se u obzir uzimaju i drugi činioci, kao što su trajanje osiguranja, osigurana suma, prinos koji nastaje ulaganjem sredstava osiguranja, troškovi osiguranja i slično. Svaka promena rizika se manifestuje promenom visine premije, te još jednom ističemo fleksibilnost polise životnog osiguranja u slučaju promene okolnosti i uslova.

 

  • Izbor previše jeftinog plana osiguranja

Ideja polise životnog osiguranja jeste da isplaćeni iznos blagovremeno može pokriti vaše medicinske troškove, troškove rehabilitacije, finansijsku krizu u slučaju gubitka posla ili da jednostavno postaje garancija bezbrižne starosti. Ukoliko isplaćeni iznos ne može da pokrije navedene rashode, polisa životnog osiguranja nije odigrala svoju osnovnu ulogu, te ni ovakav plan osiguranja života nije krojen po vašoj meri. Kao i u prethodnom slučaju, i ovog puta vam u pomoć može priteći savetnik u osiguranju, koji će vam dati najbolji savet.

 

  • Neinformisanost o drugim vrstama životnog osiguranja

 

Kada je osiguranje života u pitanju, većina ima okvirnu ideju o čemu se zapravo radi, ali retko ko ima uvid u širok dijapazon ponude. Naime, postoje tri osnovna oblika životnog osiguranja: štednja (investiranje u osigurane fondove), štednja sa osiguranjem života (naječešća polisa na našem tržištu), osiguranje života bez štednje (riziko osiguranje). Vrstu životnog osiguranja birate isključivo na osnovu cilja koji želite da postignete ovim vidom ulaganja. 

 

Štednja bez osiguranja života je najsigurniji oblik investiranja kapitala i pravi je izbor ako je vaš cilj da ostvarite što veću dobit po isteku polise. Mešovito životno osiguranje (osiguranje života + štednja) podrazumeva da od samog starta štedite i osiguravate svoj život na sumu koja je na polisi životnog osigurana definisana kao osigurana suma (to je najčešće i iznos koji planirate da uštedite). Riziko osiguranje omogućava da uz relativno nisku premiju obezbedite visoko pokriće. Ovaj oblik životnog osiguranja se najčešće koristi prilikom podizanja stambenih kredita, te osiguranje može pokriti ostatak duga banci.

 

Uz sva tri opisana oblika osiguranja, postoji mogućnost ugovaranja dodatnih vrsta osiguranja: osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti, hirurške intervencije, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, dodatno osiguranje za slučaj gubitka života usled nezgode, prelom kosti, invaliditet koji je posledica nesrećnog slučaja, bolnička naknada.

 

Dakle, zaključujemo da je idealna polisa zapravo personalizovana polisa i da uslovi idealne polise životnog osiguranja variraju od osobe do osobe. Čak i jedna te ista osoba tokom života može promeniti uslove polise, u skladu sa izmenjenim okolnostima. Ukoliko ste u potrazi za idealnom polisom životnog osiguranja baš po svojoj meri, svakako nam se obratite. Mi ćemo se postarati da uslovi polise savršeno odgovaraju vašim željama, potrebama i mogućnostima.