Isplata zagarantovane sume – vaša prava i obaveze

Odluka da osigurate svoj život, jedna je od najmudrijih i najodgovornijih odluka koje ćete doneti. Ipak, pre nego što potpišete potrebnu dokumentaciju i zvanično postanete osiguranik, vrlo je važno da razumete sva prava i obaveze koje iz potpisanog sleduju. Kao i u slučaju bilo kojeg legalnog ugovora koji je zakonom uređen, da bi bili ispunjeni svi uslovi za ostvarivanje prava vezanih za polisu, prethodno je potrebno ispuniti određene obaveze. Tek kada su svi uslovi ispunjeni, osigurana suma, prema ugovoru, može biti isplaćena.

 

Postoje različiti oblici životnog osiguranja, pa je jednostavno i odgovoriti na pitanje kome je životno osiguranje namenjeno: svima. Svako može pronaći ponudu po svojoj meri i tako osigurati svoju i budućnost svojih najmilijih. Najpopularnije je tzv. mešovito osiguranje, koje predstavlja kombinaciju štednje i riziko osiguranja. Na ovaj način, naime, istovremeno štedite i osiguravate svoj život. Ukoliko dođe do povrede, bolesti, nesrećnog ili smrtnog slučaja, vama ili vašim najbližima se isplaćuje osigurana suma na način koji je definisano polisom. Polisa mešovitog osiguranja obezbeđuje isplatu sume i u slučaju smrtnog ishoda i u slučaju doživljenja, te na ovaj način ostvarujete i najbolje uslove. Riziko osiguranje je takođe jedna od opcija, a podrazumeva isplatu ugovorene sume korisnicima polise, ukoliko dođe do gubitka života osiguranika u toku trajanja osiguranja. Prednost riziko osiguranja su niske godišnje premije, uz visoke sume na koje osiguravate život. 

 

Osigurana suma se isplaćuje posle gubitka života osiguranika ili u slučaju doživljenja i isteka polise. Kada je smrtni slučaj u pitanju, ožalošćenoj porodici će uvek značiti finansijska podrška, posebno ako je smrt drage osobe nastupila iznenada ili kao rezultat nesrećnog slučaja. Osiguranje života za slučaj smrti, podrazumeva isplatu ugovorom određene osigurane sume, i to korisnicima koje je osiguranik sam imenovao. Kada korisnici polise nisu imenovani, slučaj se rešava putem ostavinske rasprave, te se suma isplaćuje zakonskim naslednicima.

 

U slučaju isplate prilikom doživljenja, suma se isplaćuje osiguraniku nakon što istekne ugovorom definisan period. Štednja je jedan od oblika osiguranja koje mnogi nisu svesni, jer uglavnom pojam štednje povezuju sa pojmom štednog računa u banci. Međutim, štednja kao oblik životnog osiguranja nudi brojne pogodnosti, te su osigurane sume veće od onih koje isplaćuje banka (zbog niskih kamatnih stopa u bankama). Ukoliko dođe do gubitka života u toku trajanja osiguranja, osiguravajuća kuća korisnicima isplaćuje iznos koji je osiguranik do tog trenutka investirao, uvećan za ostvarenu dobit do tog momenta. Ako investirate u polisu mešovitog osiguranja, istovremeno štedite i osiguravate svoj život, te se u slučaju smrti isplaćuje unapred poznata osigurana suma, uvećana za dobit. 

 

Kada je reč o isplati zagarantovane sume, kakve god da su okolnosti isplate, procedura je uglavnom jednostavna. Naime, dovoljno je dostaviti potrebnu dokumentaciju i suma će biti prebačena na račun. Ukoliko je reč o smrtnom slučaju, potrebno je dostaviti potvrdu o smrti i dokumentaciju koja objašnjava uzrok smrti. Svakako, najbolje je kontaktirati agenta koji će vas obavestiti koja dokumentacija je neophodna za što brže ostvarivanje prava po polisi.

 

Ono što je najvažnije kada je u pitanju isplata osigurane sume, ali i svi drugi koraci životnog osiguranja, jeste da se na vreme informišete. Agent osiguranja će vas već prilikom prvog susreta upoznati sa svim vašim pravima i obavezama. Dok god ispunjavate sve obaveze, polažete i prava. Agent će vam pomoći da izaberete program osiguranja koji vama najviše odgovara, utvrdićete i period tokom kojeg ćete uplaćivati premije osiguranja, kao i način plaćanja. Upoznaće vas sa svim bitnim elementima koji se tiču isplate osigurane sume. O postojanju polise životnog osiguranja trebalo bi da budu informisani i vaši naslednici – potencijani korisnici isplaćene sume. Agent životnog osiguranja je posrednik između vas i osiguravajuće kuće, a cilj mu je, kao i vama, da ceo proces prođe bez problema.

 

Jedini element koji može uticati na ostvarivanje vaših prava, jeste neispunjenje obaveza. Ako prekinete uplate polise, ne ispunjavate uslove koji su ugovorom utvrđeni. Samim tim, rizikujete automatski raskid ugovora, koji pokreće osiguravajuća kuća. Kada potpisujete ugovor, osim osigurane sume koja vas očekuje, uvek imajte na umu i iznos koji uplaćujete, a koji je definisan ugovorom. Ukoliko ugovor navodi plaćanje polise životnog osiguranja u periodu od dvadeset godina, ovu obavezu prihvatate kao uslov za isplatu osigurane sume na kraju naznačenog perioda (u slučaju doživljenja). Ako bi došlo do smrtnog slučaja, unapred se raspitajte kod svog agenta o sumi koja sleduje vašim naslednicima, kao i potrebnoj dokumentaciji. Važno je i da korisinici polise, posle smrti osiguranika, odreaguju na vreme. U dodatku uz polisu će biti naveden period nakon smrti, tokom kojeg naslednici moraju priložiti potrebnu dokumentaciju. U slučaju da dokumentacija nije priložena u zakonski određenom periodu, usled neispunjenja obaveze, gube se i prava. Da bi se izbegle ovakve situacije, ponavljamo, veoma je bitno da se o svemu konsultujete sa svojim agentom osiguranja. 

 

Zakonske regulative ne postoje da bi bile pretnja, nego da bi olakšale proceduru i zaštitile sve strane koje učestvuju u određenom procesu. Pre potpisivanja bilo kakvog ugovora, uvek proverite kakva prava, ali i obaveze vam donosi i da li ste u prilici da obaveze ispunjavate tokom definisanog perioda. Ukoliko vam visina rente određenog programa životnog osiguranja ne odgovara, porazgovarajte sa agentom i zajedno pronađite kombinaciju koja je idealna. Uz različite oblike osiguranje i dodatna osiguranja koja su u ponudi, sigurno ćete pronaći idealno rešenje baš za svoje uslove. Od velike je važnosti i da svoje naslednike upoznate sa svim informacijama, sa vašim pravima, ali i obavezama. Na ovaj način osiguravate svoju i njihovu budućnost, te obezbeđujete ispunjenje svih uslova koji će dovesti do isplate novca.

 

Bilo da je reč o oročenoj štednji kao obliku osiguranja, riziko ili mešovitom osiguranju, finansijska stabilnost i sigurna budućnost su ono čemu težimo. Bez obzira da li želite da se finansijski osigurate za svoje zlatne godine, ili ne želite da vaša porodica dodatno pati u slučaju vaše bolesti ili smrtnog ishoda, plan je uvek isti – ispunite svoje obaveze, da biste ostvarili prava.