Kako da pametno baratate novcem – 4 pravila finansijskog menadžmenta

Da bismo ispunili većinu svojih potreba i želja, prethodno moramo uložiti novac. Istina je da vrednost kvalitetno provedenog vremena s najbližima, ljubavi porodice i iskrenog prijateljstva ne može da se izrazi novcem, ali zadovoljenje osnovnih ljudskih potreba zahteva određen budžet. Zaraditi novac nije jednostavno, ali je podjednako važno naučiti kako da vešto baratamo zaradom, radi optimizacije finansija. Jednom kada pronađemo način kako da svaki zarađeni dinar mudro investiramo i rasporedimo, pogled na bilans će izazvati osmeh i olakšanje, a ne stres.

 

Upravljanje finansijama i kućnim budžetom na prvu loptu može da deluje jednostavno. Na jednoj strani imamo ukupna primanja, na drugoj ukupne troškove, a sve preostalo se može usmeriti na štednju. Situacija postaje malo složenija kada poželimo da se pozabavimo finansijskim menadžmentom, odnosno kada odlučimo da svoje finansije iskoristimo na mudar način. Pametnim menadžmentom možemo osmisliti dugoročni plan raspolaganja sredstvima i tako izbeći raspodelu budžeta od meseca do meseca. Suočeni s brojkama i računima, mnogi odustaju od upuštanja u upravljanje finansijama. Zato su se eksperti potrudili i predstavili nam četiri osnovna pravila finansijskog menadžemta, koja će svakom olakšati proces upravljanja sredstvima:

 

 

  • razumevanje zarade
  • štednja i investicija
  • zaštita finansija i imovine
  • oprez prilikom trošenja i pozajmljivanja

 

 

Ukoliko vam je cilj da se pozabavite finansijskim menadžmentom, predlažemo da prethodno temeljno prođete kroz kućni budžet. Ako živite u domaćinstvu u kojem privređuje više osoba, zajedno prođite kroz sve rashode – individualne i zajedničke. Ukoliko platu dobijate na mesečnom nivou, lakše ćete dobiti precizan uvid u finansijsko stanje, budući da se i veliki troškovi (komunalije, rate kredita, kirija…) takođe obračunavaju mesečno. U slučaju da se bavite freelance poslovima, za uvid u prihode i rashode ćete možda morati da odvojite malo više vremena, a cifre će možda morati da budu okvirne, ali ćete svakako bolje razumeti čime raspolažete.

 

Štednja i investicija su bitni elementi finansijskog menadžmenta. U oba slučaja reč je o brizi o “budućem sebi”, kao i o dobrobiti svoje porodice. Ukoliko na vreme počnete odgovorno da štedite, kriza i nagli životni preokreti nikada neće moći potpuno da vas izbace iz koloseka. Uvek ćete imati finansijski oslonac, čak i ako se crni dani zaredaju. Štednja bez osiguranja života u osiguranim fondovima je najsigurniji oblik investiranja kapitala, ako je cilj što veća dobit po isteku polise. U pitanju je zapravo “oročena štednja” na vremenski period koji je prethodno utvrđen shodno vašim ciljevima i potrebama. Ako ste spremni i za naredni korak i želite i da osigurate svoj život i da uštedite, izaberite opciju mešovitog životnog osiguranja (osiguranje života + štednja). Ovaj tip ulaganja podrazumeva da se od samog starta život osigurava na sumu koja je u polisi definisana kao “osigurana suma”, što je najčešće i iznos koji želite da uštedite. Isplative investicije su takođe mudar potez, jer mogu da garantuju dugoročnu dobit. Ipak, ponekad je teško razlučiti isplativu od neisplative investicije, jer nismo dovoljno upoznati s materijom. S te strane, pre bilo kakve krupnije investicije, trebalo bi se konsultovati sa finansijskim savetnikom.

 

Ušteđevinu, investicije i stečenu imovinu moramo zaštititi. Postoje korisne navike u upravljanju sredstvima kojih bi se trebalo pridržavati:

  • zaštitite svoj identitet i podatke vezane za bankovni račun
  • trudite se da arhivirate i čuvate sve račune i izvode iz banaka (bilo da su u papirnom ili elektronskom formatu)
  • povedite računa s kim delite svoje lične podatke (JMBG, broj računa u banci, šifra kreditne kartice, pa čak i adresa ili datum rođenja)
  • najmanje jednom godišnje izvršite reviziju svih finansijskih dokumenata, poput hipoteke, kreditnih izvoda, polise životnog osiguranja, polise osiguranja imovine…

 

Vremenom će vam ovakva obazrivost preći u naviku, pa ćete sve provere obavljati automatski. Čak i ako smatrate da ste odlično organizovani po pitanju raspolaganja finansijama, periodične provere su poželjne, kako biste sve vreme bili u toku sa prihodima i rashodima. Detaljnim pregledom možda uočite i tuđu grešku koju ste ranije, po automatizmu, prevideli. Raspitajte se i ko sve od vas može tražiti na uvid lična dokumenta radi legitimisanja, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja.

 

Ono što većini najteže pada, jeste da povedu računa o trošenju i pozajmljivanju. Ishitreno trošenje i neisplative pozajmice nekada mogu doneti više briga nego koristi i odvesti nas pravo u zaduženja iz kojih se teško izvući. Podizanje kredita neretko nam deluje kao najjednostavnija opcija, međutim dugoročni krediti zahtevaju odličan finansijski plan za narednih petnaest, dvadeset ili trideset godina. Ako imate nedosanjane snove koji se mogu kupiti novcem, oročena štednja kao oblik životnog osiguranja je uvek opcija. Period oročenja možete definisati prema sopstvenim potrebama.

 

Ukoliko ste se ikada na kraju meseca zapitali gde je nestala plata, pravi je trenutak da usvojite korisne navike upravljanja finansijama. Ako se budete pridržavali navedenih pravila finansijskog menadžmenta, stručnjaci garantuju da vas više neće moriti brige oko novca. Ništa vas ne košta da isprobate navedene savete, a mnogo toga možete da dobijete.