Osiguranje od auto-odgovornosti

Osiguranje od auto – odgovornosti zakonski je obvezno osiguranje motornog vozila koje pruža finansijsku zaštitu kod  nadoknade štete drugim učesnicima u saobraćaju onda kada ste Vi odgovorni za nastanak bilo kakve saobraćajne nezgode.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24 časa od dana koji je u polisi naveden kao početak osiguranja, tj. od trenutka kada je plaćena premija (ako nije drugačije ugovoreno), a obaveza prestaje po isteku 24 časa od onog dana koji je u polisi naveden kao dan isteka osiguranja (ako nije drugačije ugovoreno).

 

Kao vozač morate posebno da vodite računa o sledećem:

 • Koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom;
  upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
 • ne sedajte za upravljač motornog vozila ako Vam je oduzeta vozačka dozvola ili izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom;
 • ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
 • ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami;
 • ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno;
 • prilagodite brzinu
 • poštujte propise
 • ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode, a da niste dali svoje lične podatke i podatke o osiguranju.

 

U suprotnom, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti. Polisom nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje.

U skladu sa zakonskim odredbama svi vozači motornih vozila obavezni su da uz polisu obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti poseduju i evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (potražite ga od osiguravajuće kuće sa kojom ugovarate osiguranje), koji na zahtev moraju pokazati ovlašćenom službenom licu. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi (European Accident Report) je document koji u slučaju saobraćajne nezgode pojednostavljuje procedure prijave štetnog događaja i to je glavni osnov za isplatu štete, jer ima istu važnost kao policijski zapisnik.

 

Vozačima iz Srbije nije više potrebna zelena karta za osiguranje motornih vozila za putovanje u zemlje članice Evrope i to znači da osim polise osiguranja i registarskih tablica, vozačima nije potrebno ništa više vezano za vozila. Što se tiče zemalja u okruženju, za put u Makedoniju, BiH itd. i dalje je potrebna zelena karta.

 

U slučaju saobraćajne nezgode:

 

 • Obavestite policiju, a hitnu pomoć pozovite ukoliko ima povređenih i sačekajte da se izvrši uviđaj (broj policije 92, a hitne pomoći 94)
 • Obezbedite vozilo tako da se omogući nesmetan saobraćaj i ne vršite nikakve

promene na licu mesta

 • Ne potpisujte zapisnik sa uviđaja dok ne proverite da li su svi bitni podaci unešeni u zapisnik i da li je dobro opisano činjenično stanje, jer imate pravo na prigovor ako nije objektivno sačinjen zapisnik
 • O nastupanju osiguranog slučaja u roku od 15 dana obavestiti društvo za osiguranje
 • Ukoliko ste povređeni, odmah se obratite lekaru, jer je medicinska dokumentacija neophodan dokaz
 • Zapisnik uzimate u službi MUP-a prema mestu gde se nezgoda dogodila
 • Vodite računa o svakoj i zjavi koja se potpisuje i sve pažljivo pročitajte
 • Ne popravljajte vozilo dok Vam se ne saopšte rezultati ispitivanja rentabilnosti popravke vozila
 • Zahtev za naknadu štete sa potrebnom dokumentacijom se podnosi društvu za osiguranje koje je osiguralo vozilo odgovorno za štetu
 • Od dokumentacije je neophodno da imate podatke o osiguranju: polisu ili broj polise i podatak koje je društvo nju izdalo, dokaz o odgovornosti učesnika nezgoda, tj. zapisnik sa uviđaja, sudska odluka, medicinska dokumentacija, zapisnik o oštećenju vozila, računi o popravci vozila i druge potrebne dokaze
 • Društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana kada je dostavljen zahtev, da ga obradi i učini ponudu za isplatu štete
 • Ukoliko je pretrpljena šteta od neosiguranog vozila, naknada štete ostvaruje se kod garantnog fonda
 • Ukoliko pretrpite štetu od nepoznatog vozila, kod garantnog fonda možete ostvariti samo naknadu po osnovu povrede i oštećenja zdravlja
 • Ukoliko je štetu prouzrokovalo vozilo sa stranim tablicama, neophodno je uzeti isečak zelene karte.
 • Štetu obaveznog osiguranja plaća društvo za osiguranje osiguranika koji je prouzrokovao štetu

 

Za više informacija kontaktirajte nas.

Možete nam poslati upit u elektronskoj formi.