Promena ugovornih elemenata polise – izbor i nakon “potpisivanja”

Stavljanje potpisa na neki dokument uglavnom shvatamo vrlo ozbiljno. Naš potpis na ugovoru znači da smo sve stavke ugovora razumeli i da se u potpunosti slažemo sa svim pravima i obavezama koje iz njega proističu. Nije ni čudo što dokumente ne potpisujemo olako i uvek čitamo i “sitna slova”. Uslove, obaveze i klauzule koje proističu iz ugovora često posmatramo kao činjenice koje su “uklesane u kamen”. Potpis na liniji znači da na uslove svesno pristajemo, te smatramo da smo potpisivanjem “zapečatili” svoju sudbinu. Mada ugovor o životnom osiguranju predstavlja jedan od najznačajnijih i najsloženijih ugovora svakodnevnog pravnog prometa i života, moramo naglasiti da je zapravo reč o prilično felksiblinoj formi, koja je podložna promenama čak i nakon potpisivanja.

 

Ugovor o osiguranju života uglavnom potpisujemo na duži vremenski period, te smo posebno obazrivi i važemo sve uslove polise. Svakako ćemo vas uvek posavetovati da odvojite dovoljno vremena da sve stavke ugovora razmotrite, te da budete sigurni da ste razumeli sva prava i obaveze, kao i uslove koje bi trebalo da ispunjavate. Međutim, svesni smo da se životne okolnosti tokom godina menjaju. Na neke okolnosti svesno utičemo (brak, deca, kupovina doma, razvod, promena zanimanja, penzija…), dok nas promena drugih okolnosti jednostavno zaskoči i iznenadi (gubitak života partnera ili bliske osobe, poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja, gubitak posla, invaliditet usled nezgode…). Budući da je polisa životnog osiguranja osmišljena upravo sa idejom lakšeg suočavanja sa promenljivim životnim okolonostima, sam ugovor, u određenoj meri, takođe mora biti fleksibilan.

 

Pre potpisivanja ugovora o životnom osiguranju, posebnu pažnju bi trebalo posvetiti Uslovima osiguranja, koji se nalaze u dokumentu koji prati polisu. Ovaj dokument sastoji se od klauzula koje definišu odnos između osiguranika i osiguravajućeg društva. Postoje opšti i posebni uslovi osiguranja. Opšte uslove osiguranja osiguravajuća kuća već nudi u određenoj formi. Kada je reč o posebnim uslovima, tu polisa postaje unikatna i dizajnirana baš po vašoj meri. O posebnim uslovima dogovarate se sa agentom osiguranja te se, u slučaju dogovora, opštim uslovima dodaju posebne klauzule. Prava i obaveze koje proističu iz ugovora, utvrđene su zakonom. Definisanje posebnih uslova daje mogućnost da polisu prilagodite svojim potrebama i mogućnostima, pre potpisivanja ugovora. Međutim, okolnosti se mogu promeniti i kasnije, za vreme trajanja polise, što iziskuje dodatna prilagođavanja.

 

Za početak, vrlo je važno da osiguravajuću kuću na vreme informišete o svim promenama koje su se dogodile. Polisa životnog osiguranja se može menjati i prilagođavati nastalim promenama. Pojedine promene u ugovoru je moguće izvršiti u toku trajanja osiguravajuće godine, dok je za druge potrebno sačekati da osiguravajuća godina prođe. U toku osiguravajuće godine moguće je promeniti adresu ugovarača ili osiguranika, korisnika osiguranja, prezime ugovarača ili osiguranika, promenu zanimanja. Promenu zanimanja je potrebno prijaviti osiguravajućoj kući, radi eventualnih promena i povećanja ili smanjenja rizika. Po isteku osiguravajuće godine, moguće su izmene visine premije, broja rata za uplatu premije, moguće je sklapanje ugovora o dodatnom osiguranju, ili prekid postojećeg ugovora o dodatnom osiguranju.

 

Već je bilo reči o tome koliko vaše zdravstveno stanje utiče na uslove polise životnog osiguranja (predlažemo da ugovor o životnom osiguranju potpišete što pre, dok ste u naponu snage). Na zdravstveno stanje, u određenoj meri, možemo uticati (redovne lekarske kontrole, zdrava ishrana, redovni treninzi, izbegavanje cigareta i alkohola), ali nas narušavanje zdravlja može snaći i nespremne. S druge strane, ukoliko dođe do poboljšanja vašeg zdravstvenog stanja, takvu promenu bi takođe trebalo prijaviti osiguravajućoj kući. Poboljšanje zdravstvenog stanja može dovesti do prilagođavanja uslova polise, koji u tom slučaju mogu postati mnogo povoljniji za osiguranika, usled smanjenja rizika. Budući da zdravstveni problemi umeju da iznenade, mudro je uložiti u dodatno osiguranje bolničke naknade, koje isplaćuje određeni iznos u slučaju hospitalizacije.

 

Ono što je bitno da napomenemo jeste da ugovor o životnom osiguranju nakon potpisivanja nosi određene obaveze, ali ne znači da nakon potpisivanja više nemate izbor i ne možete zatražiti izmene. Ugovori koji su potpisani na veliki broj godina, moraju biti prilagodljivi promenljivim okolnostima. Svaku nezgodu, nesrećni slučaj i sve promene koje pokriva vaša polisa (uz dodatno osiguranje to su i invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja, bolnička naknada, hirurške intervencije, prelom kosi…) biste prijavili osiguravajućoj kući sa kojom ste sklopili ugovor. Važno je da imate na umu i da svaku veliku promenu, koja bi u određenoj meri mogla uticati na povećanje ili smanjenje rizika, takođe prijavite osiguravajućoj kući.

 

U našoj je psihi da strepimo od svega što je konačno i nad čim nemamo kontrolu. Potpisivanje ugovora na veći broj godina može nas zastrašiti, posebno ako znamo da ćemo u toku tog perioda sigurno povremeno gubiti kontrolu nad određenim životnim aspektima. Međutim, polisa životnog osiguranja je tu da pomogne, a ne da zastraši i na taj način obaveže. Na polisu životnog osiguranja možete gledati kao na opciju koje će vam omogućiti da lakše podnesete životne udarce, a ne kao na dugoročnu obavezu. Reč je o prilično fleksibilnom ugovoru koji se zaista prilagođava vašim mogućnostima i potrebama, kako prilikom potpisivanja, tako i u toku trajanja polise.

 

Jedina pretnja koja je potencijalno trajna je vaša ranjivost ukoliko niste osigurani. Predlažemo da se zajedničkim snagama rešimo i ove pretnje i da skrojimo savršenu polisu životnog osiguranja, koja će s vama rasti, razvijati se, sazrevati i menjati se.