Zašto su bolest i lečenje danas tabu tema – kako to da promenimo?

Jedna brzinska internet pretraga pružiće vam pregršt rezultata na temu očuvanja zdravlja i jačanja imuniteta. Ako ste u naponu snage i želite da ostanete jaki i zdravi, brojni nutricionistički, fitnes i medicinski saveti su na samo klik od vas. Vedrina i optimizam kojima odišu ponuđeni sadržaji gotovo su zarazni, pa odmah dobijamo želju i volju da usvojimo zdrave navike i prilagodimo svoj životni stil. Većina tekstova na kraju šalje jasnu poruku: prevencija je pola zdravlja – delujte na vreme. Bolest se ponekad ističe gotovo kao kazna za naše nesavesno ponašanje. Mada bi briga o duhu i telu uvek trebalo da bude na samom vrhu naše liste prioriteta, svima nam je jasno da se bolest često javi nezvana i bez krivca. A, kada smo suočeni sa težom dijagnozom i poslužimo se još jednom brzinskom internet pretragom, sadržaja je daleko manje i retko kada odišu optimizmom. Shvatamo da bolest nije samo dijagnoza, nego tabu tema za današnje društvo.

 

Naravno, ne možemo očekivati da tekst na temu bolesti i lečenja bude jednako vedar kao onaj koji se bavi očuvanjem zdravlja i jačanjem imuniteta. Međutim, priča o simptomima bolesti, dostupnim tretmanima i lečenju, uglavnom se dotiče podjednako opterećujućih tema – troškova dijagnostike, hirurških zahvata, bolničkog lečenja i rehabilitacije, neplaćenog odsustva s posla koje dodatno otežava već tešku finansijsku situaciju, kao i psihičkog stanja bolesnika i cele porodice. Priča o očuvanju zdravlja je felksibilna i nudi izbor. Priča o bolesti i lečenju ograničava opcije, a raspoloživi budžet može biti presudan, te čak i prekinuti put ka izlečenju.

 

Osoba nakon dijagnoze kao da automatski dobija etiketu bolesnika, dok se ostale uloge potiskuju ili brišu. Zbog toga, oboleli često imaju osećaj da su teret porodici – fizički, psihički i finansijski. Bolest ne dolazi na poziv i ne diskriminiše, ali neretko, svesno ili nesvesno, osećamo krivicu što naše narušeno zdravstveno stanje na toliko nivoa pogađa one do kojih nam je najviše stalo. Ukoliko moramo da zatražimo finansijsku pomoć ili pozajmicu da bismo podmirili troškove lečenja, pogodiće nas i sramota što sami ne možemo da nosimo sopstveno breme. Krivica i sramota nas iscrpljuju psihički, dok bolest iscrpljuje fizički. Priča o dijagnozi i lečenju nerado se pokreće na radnom mestu, s kolegama, prijateljima, pa čak i sa porodicom. Teža dijagnoza i visoki troškovi lečenja postaju najkrupniji problem. Problem bez rešenja je hrana za tabu teme.

 

Ukoliko nastupamo sa razrađenim planom, nijedna tema neće ostati tabu. Plan lečenja bi uvek trebalo prepustiti stručnjacima, ali plan finansiranja lečenja možemo uzeti u svoje ruke. Ne možemo izabrati da li će nas i kada bolest napasti, ali imamo izbor da je dočekamo spremni.

 

Postoje tri osnovna oblika životnog osiguranja: štednja, mešovito i riziko. Štednja bez osiguranja života je najsigurniji način investiranja kapitala, ako je cilj što veća dobit po isteku polise. Kroz mešovito životno osiguranje od samog starta osiguravamo svoj život na sumu koja je definisana kao osigurana suma, a to je ujedno i iznos koji planiramo da uštedimo. Riziko osiguranje za relativno nisku premiju obezbeđuje visoko pokriće. Međutim, ono što je vrlo važno napomenuti, jeste da uz sva tri osnovna oblika, postoji i mogućnost ugovaranja dodatnih vrsta osiguranja: osiguranje za slučaj nastanka težih bolesti, hirurške intervencije, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, prelom kosti, invaliditet koji je posledica nesrećnog slučaja, bolnička naknada. Od navedenih dopunskih osiguranja, kao najbitnije i statistički najpotrebnije, izdvaja se osiguranje za slučaj invaliditeta usled nezgode. Invaliditet može dugoročno ili čak i trajno promeniti način života, te uticati na našu sposobnost da zadržimo posao i privređujemo. Pored toga, troškovi lečenja i rehabilitacije su uglavnom visoki i opterećuju kućni budžet duži vremenski period.

 

Životno osiguranje je zapravo naš siguran fond “za ne daj Bože”. Polisa životnog osiguranja predstavlja razrađen plan za razrešenje problema koji preti da u budućnosti naš život okrene naopačke. Kada znamo da postoji rešenje, kada smo upućeni u plan akcije, za nas ne postoje tabu teme. Postaje jasno da tabu tema nikada i nije bila sama dijagnoza, nego brojni problemi koji situaciju dodatno otežavaju

 

Kada bolest napadne, dodatni stres je poput dodatne dijagnoze. Polisa životnog osiguranja je tu da ukloni stres i razbije tabu. Zadatak životnog osiguranja je da donese optimizam u naš život onda kada nam je to najpotrebnije.